Prierez histórie ukazuje postupné zlepšovanie sa života sliepok