Každé tretie vajce z Poľska je rizikové. Pozorne sledujte pečiatky o krajine pôvodu!